Oleje a tuky - Silver Mine s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Oleje a tuky

Zber jedlých rastlinných olejov a tukov

Spoločnosť Silver Mine s.
r.o. zavádza s účinnosťou od 1.7.2015 v rámci zberu kuchynského odpadu aj zber jedlých olejov a tukov pre obce a domácnosti.  

Prečo separovať olej?  
             
Zber použitého kuchynského oleja sa radí k spôsobom ochrany životného prostredia.
Použitý rastlinný olej je možné recyklovať a tým znižovať negatívne dopady odpadov na prostredie, v ktorom žijeme.  

Dôvody pre zber použitého kuchynského oleja
:
- použitý olej obsahuje karcinogény, ktoré môžu spôsobiť rakovinu,  
- recykláciou použitého oleja sa zamedzí znečisteniu povrchových a podzemných vôd,
- použitý jedlý olej  upcháva žumpu a kanalizáciu a slúži ako potrava hlodavcom,
- použitý olej je možné plnohodnotne využívať na výrobu biopalív, čím sa znižuje závislosť na rope!

Systém separovaného zberu

Zapojiť sa môže každá domácnosť, každý z nás má možnosť spraviť niečo dobré pre naše životné prostredie.

Čo zbierať
: vhodné sú všetky rastlinné oleje a rastlinné tuky, ktoré zostávajú v domácnosti ako odpad po príprave jedál. Olej pred odnesením do zberu je treba prefiltrovať (precediť) alebo inak očistiť od nečistôt. Obsah nečistôt a prímesí by nemal presiahnuť 10%.

Čo nezbierať
: olejové zvyšky znehodnotené vodou, vínom, kečupom a pod.

Do čoho olej zbierať?
Ideálnou nádobou na zber oleja z domácnosti je pôvodná olejová PET (umelohmotná) fľaša, v ktorej ste olej domov z obchodu doniesli. Pokiaľ nemáte takúto fľašu k dispozícii,  
vhodná je akákoľvek iná PET fľaša. Zberná fľaša by pred naliatím odpadového oleja mala byť čistá a suchá.

Pýtate sa čo z neho bude?

Môže sa stať, že sa sním stretnete na čerpacej stanici, kde bude po fyzikálnochemickej úprave  použitý ako zložka biopalív, môže sa stať, že bude následne použitý v agro sektore ako súčasť  postrekov, alebo v inom chemickom odvetví.

Jedno je ale isté, neskončí ako zdroj znečistenia  
našej pôdy alebo našich vôd, ani v potravinovom reťazci.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky